Vlna typu „Tops“ „Laps“ „Blousse“

Vlnu vykupujeme maximálně do 23 mikronů.

Textile Recycling
RECYCLING TEXTILE s.r.o.
Dvorecká 363/31
620 00 Brno
Česká republika
  : 025 45 594
IČ DPH/VAT ID: CZ02545594